Oudercursussen

Het voornaamste doel van Stichting AJJC is het voorkomen van jeugdcriminaliteit door het begeleiden van jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict hebben gepleegd of jongeren die zich nog niet schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, maar die risico lopen om een delict te plegen.
Om dit doel te kunnen realiseren, werkt de stichting niet alleen met de jongere, maar betrekt de ouders of opvoeders ook in de begeleiding van de jongere. Ouders en opvoeders spelen een heel belangrijke rol in de opvoeding en het leven van onze jongeren. Hierdoor biedt Stichting AJJC ondersteuning aan ouders en opvoeders van cliënten op het gebied van opvoeding en geeft de Stichting ouders en opvoeders de gelegenheid om hun ervaringen met elkaar te delen.

Ouder cursus: ‘Bon Kriá’

Deze training wordt gegeven door S.I.F.M.A., een informatie en vormingscentrum ten behoeve van het kind. S.I.F.M.A. is een organisatie die zich officieel sinds 1991 inzet voor het welzijn van kinderen in een achterstandsituatie. S.I.F.M.A. is gevestigd op Curaçao. Binnen de oudercursus krijgen de ouders nieuwe vaardigheden en instrumenten aangeleerd, zodat ze deze in de opvoeding van hun kinderen kunnen toepassen.
De oudercursus ‘Bon Kriá’ heeft de volgende doelen:

 • Disciplineren op een gepaste manier
 • Ouder-kind relatie verbeteren
 • Vertrouwensrelatie tussen ouder en kind verbeteren
 • Vermindering van conflicten tussen ouder en kind
 • Verantwoordelijkheidsgevoel van ouders verhogen.
 • Vertrouwen van ouders verhogen m.b.t. opvoeding
 • Vermindering van agressie bij het oplossen van problemen

Op een interactieve wijze kunnen de ouders ideeën met elkaar delen en ook oefenen met simpele opdrachten om de bovengenoemde doelen te kunnen bereiken.

Duur

Gedurende 11 weken, één keer per week komen de ouders bij elkaar en wordt een bepaald thema behandeld. Elke bijeenkomst duurt twee- en een half uur. Indien de ouders aan acht of meer bijeenkomsten hebben geparticipeerd, krijgen zij een certificaat.

Oudercursus Positive Parenting Program (Triple P)
niveau 4 groep (0-12 jaar) en niveau 4 groep tieners (12-16 jaar)

Stichting AJJC biedt de cursus Triple P aan aan de ouders en opvoeders van de jongeren die bij AJJC aangemeld zijn. De Stichting AJJC biedt de cursus ook aan aan de ouders en opvoeders, waarvan de kinderen die aangemeld zijn bij AJJC ouder zijn dan 16 jaar, maar die wel broertjes of zusjes hebben beneden 16 jaar. Triple P staat voor Positive Parenting Program, het is een programma dat zich richt op de preventie van psychosociale problematiek bij kinderen door opvoedingsondersteuning te geven aan ouders van kinderen tussen 0-16 jaar.

De oudercursus Triple P heeft de volgende doelen:

 • Triple P biedt ouders kennis en vaardigheden aan, zodat ouders met meer zelfvertrouwen hun kinderen kunnen begeleiden en opvoeden.
 • Ouders krijgen een aantal opvoedingsstrategieën aangereikt, waarmee zij de ontwikkeling van hun kinderen op een positieve manier kunnen beïnvloeden.
 • Zij leren gebruik maken van de dagelijkse communicatie in het gezin om hun kinderen optimaal emotioneel te ondersteunen en hun sociale competentie en probleemoplossend vermogen te stimuleren.
 • Ook leren de ouders om te gaan met moeilijk gedrag van hun kinderen, hoe zij conflicten tussen hen en hun kinderen kunnen voorkomen en hoe zij de relatie met hun kinderen kunnen versterken.
Duur

Een cursus duurt in totaal 9 weken. Deze bestaat uit zeven bijeenkomsten en twee telefonische sessies waar zij begeleiding krijgen voor de taken die zij thuis moeten uitvoeren. In elke bijeenkomst wordt een andere thema of onderwerp besproken. De ouders die in totaal 80% of meer aanwezig waren, krijgen een certificaat als bewijs dat zij de cursus hebben gevolgd.