Wat is Elektronisch Toezicht (ET)

Binnen de afdeling Jeugdreclassering wordt gewerkt met verschillende middelen, waaronder Elektronisch Toezicht. Elektronisch Toezicht (ET) is o.a. een manier om een gevangenisstraf uit te zitten buiten de gevangenis, dus als alternatief voor een gevangenisstraf.
Wat is ET?

Elektronisch toezicht is geen doel op zich, maar een middel om de naleving van bijzondere voorwaarde(n) die gericht zijn op het (voorkomen van) delictgedrag, te controleren c.q. te ondersteunen. Het gaat bij ET om risicobeheersing. Met behulp van ET wordt de vrijheid van de veroordeelde beperkt door middel van technologie op afstand (enkelband). Dit gebeurt in combinatie met de begeleiding door de Stichting AJJC. ET kan een duur van maximaal zes maanden hebben.

Doel van ET

In het Jeugdstrafrecht wordt ET vooral als een hulpmiddel gebruikt bij de begeleiding vanuit de Jeugdreclassering. Het wordt gebruikt voor de volgende redenen:

 • Aanleren van pro-sociaal gedrag met vallen en opstaan;
 • Aanleren van structuur;
 • Pedagogische aspecten zoals het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere; Elke ET-deelnemer is verplicht om drie keer per week te sporten of een soortgelijke activiteit uit te voeren naast school.
 • Controlemiddel en minder druk op cellencapaciteit.

ET wordt gebruikt als stevige stok achter de deur en om lik op stuk te handelen. Met lik op stuk handelen wordt het volgende bedoeld:
Als de ET-deelnemer niet meewerkt en/of zich niet aan de regels houdt, wordt hij snel en adequaat gesanctioneerd door de Jeugdreclasseerder

Het voordeur - en achterdeurmodel

ET kan op twee manieren opgelegd worden namelijk door middel van het voordeur – en achterdeurmodel.

Voordeurmodel:

 • Een bijzondere voorwaarde bij schorsing van een voorlopige hechtenis;
 • Een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke jeugddetentie bij vonnis opgelegd;
 • Een voorwaardelijke PIJ- maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen), bij vonnis opgelegd.

Achterdeurmodel:

 • ET wordt toegepast in het kader van detentiefasering. Een jongere gaat bij de resterende maanden van zijn jeugddetentie met ET. Hiermee wordt de ET-deelnemer voorbereid op zijn terugkeer in de samenleving.
Uitvoering ET

Strafsysteem

De Stichting AJJC maakt gebruik van een strafsysteem bij het uitvoeren van ET. Binnen dit strafsysteem staan er voorwaarden en regels waar de ET- deelnemer zich aan moet houden. Indien de ET- deelnemer de gestelde voorwaarden niet naleeft legt de Jeugdreclasseerder een sanctie op. Hier wordt gebruik gemaakt van een faseringsmodel. Bij elke geschonden voorwaarden door de deelnemer wordt hij in een hogere fase geplaatst. Als de deelnemer fase vijf bereikt, stelt de Jeugdreclasseerder een negatief afloopbericht op en wordt dit gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie. De ET- deelnemer kan ook verlof- uren opbouwen naarmate hij zich aan de regels houdt.
Om de regels duidelijk en visueel te maken voor de Jeugdreclasseerder, wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. Hieronder zijn voorbeelden te zien:

Ongeoorloofd buiten bereik zijn
Het is verplicht dat er altijd elektriciteit aanwezig is
De apparatuur mag niet kapot worden gemaakt

Taak Jeugdreclasseerder

De Jeugdreclasseerder stelt wekelijks een weekplanning van de ET- deelnemer op. Deze moet naar de Controlekamer ET (de instantie dat het ET- proces controleert) gestuurd worden. Aan de hand hiervan kan de Controlekamer ET een overzicht krijgen van de activiteiten en de tijden dat de ET-deelnemer zich buitenshuis kan bevinden. Bij overtreding wordt de Stichting AJJC door de Controlekamer ingelicht, zodat de jongere aangesproken en gecorrigeerd kan worden.

Nieuw systeem ET

Vanaf 2005 tot en met 2015 gebruikte Curaçao het reguliere ET systeem. Bij dit systeem kon je alleen nagaan wanneer een ET-deelnemer uit huis gaat en wanneer hij terugkomt. Sinds 1 januari 2016 gebruikt Curaçao de GPS-enkelband. Bij de GPS-enkelband kan op een plattegrond afgelezen worden waar de ET-deelnemer zich buitenshuis heeft bevonden en op welk tijdstip. De ET-deelnemer moet tussen 7:00 p.m. en 6:00 a.m. thuis zijn omdat dit wettelijk verplicht is.

Noemenswaardigheden ET instrument
 • Hoge mate van betrouwbaarheid;
 • Waterbestendig;
 • Deelname aan contactsporten is onmogelijk;
 • Detentieschade voorkomen (detentie helpt niet bij het aanbrengen van noodzakelijk geachte structuren in het leven van een jongere);
 • Meer wenselijke/noodzakelijke structuren en patronen in het leven van de ET- deelnemer aanbrengen;
 • De grote groep “meelopers” los maken van “foute” relaties.

Wilt u ook graag onze nieuwsbrieven ontvangen?

Meld u aan voor onze mailing lijst

* verplicht veld