Guia Prevenshon I Intervenshon (G.P.S.) / HALT

GPS staat voor ‘Guia Prevenshon i Supervishon’. Het is een afdeling binnen de Stichting AJJC gericht op het voorkomen, bestrijden en bestraffen van jeugdcriminaliteit door het gedrag van jongeren van 12 jaar tot 18 jaar te beïnvloeden. Minderjarigen die wegens het plegen van lichtere strafbare feiten (kleine vergrijpen) zijn aangehouden kunnen naar GPS doorverwezen worden. Een voorbeeld van een lichter strafbaar feit is het schoolverzuim onder leerplichtigen.
De delicten die jongeren plegen leiden tot schade, overlast en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Tijdens de gesprekken confronteert GPS de jongere en zijn ouders met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. GPS betrekt de ouders bij de straf en spreekt hen aan op hun voorbeeldrol en verantwoordelijkheden. GPS werkt samen met professionals en legt de verbinding tussen straf, onderwijs en zorg.

Hoe intervenieert GPS?

Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert AJJC door middel van GPS interventies ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Het doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit om een bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare samenleving. GPS creëert kansen om risicovolle jongeren vroegtijdig aan te pakken en biedt vanuit haar expertise interventies op maat gerelateerd aan de risicofactoren die zich op individueel niveau afspelen. Voorbeelden van GPS interventies zijn preventiegesprekken met jongeren en ouders, oudertraining, agressieregulatie training en sociale vaardigheidstraining.

Wat is een GPS-afdoening?

De GPS-afdoening is de straf die jongeren van 12 jaar tot 18 jaar krijgen wanneer ze een lichte overtreding hebben gepleegd. GPS wil deze jongeren een duidelijk signaal geven dat strafbaar gedrag niet wordt geaccepteerd. De strafbare jongeren krijgen een kans om recht te zetten wat zij fout hebben gedaan en van hun fouten te leren.

De GPS-afdoening duurt 2 tot 20 uur. Onderdelen van de straf zijn:

  • gesprekken met de jongere en de ouders;
  • oefenen met excuses aanbieden;
  • excuses aanbieden;
  • terugbetalen van de schade;
  • uitvoeren van een leeropdracht of een werkopdracht.

Het grote voordeel van een GPS-afdoening is dat de jongere geen strafblad krijgt, indien de GPS-afdoening naar behoren afgerond wordt.

Signaleren en verwijzen naar hulp

GPS kijkt of de jongeren hun leefgebieden op orde hebben. Hierbij valt te denken aan problemen thuis, op school of binnen de vriendengroep. Daarnaast wordt tevens gekeken naar eventueel drugs- en alcoholgebruik op jonge leeftijd. Bij schoolverzuim is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de schoolsituatie van de jongere. Als extra zorg nodig is, verwijst GPS, na overleg met de jongere en zijn ouders, door naar de hiervoor aangewezen instellingen zoals verslavingszorg of jeugdpsychiatrie.

Wilt u ook graag onze nieuwsbrieven ontvangen?

Meld u aan voor onze mailing lijst

* verplicht veld