CONFERENTIE 12 & 13 mei 2017

Op het terrein van preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit zijn veel organisaties actief; politie en justitie, hulpverlening- en zorgorganisaties, jongerenorganisaties en onderwijs leveren allen hun aandeel.

Op initiatief van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao is er op 12 en 13 mei 2017 voor al deze organisaties een conferentie georganiseerd rond het thema:

“E problema no ta di nos niun. E solushon ta di nos tur!”

Op 12 mei 2017 zullen ondermeer 4 internationale keynotes spreken.
Op 13 mei 2017 zal er een interactief programma zijn met paneldiscussies en deelsessies.

Bezoek tijdens de inloop en lunch de informatiestand.

Dresscode: Smart casual

KOSTEN

De kosten voor deelname zijn Naf. 100,00. U kunt zich inschrijven door middel van het formulier hieronder.

De inschrijvingskosten zijn voor deelname aan de conferentie, inclusief een informatiemap, pen, folders, een certificaat voor deelname en consumptie/lunch op beide dagen. Op zaterdag zal er worden afgesloten met muziek.

Na uw aanmelding ontvangt u in uw mailbox een bevestiging met daarin als bijlage uw factuur. Uw aanmelding is definitief zodra de factuur voldaan is.

BETALING

Per deelnemer dient u Naf. 100 over te maken uiterlijk 8 mei 2017.

Bankgegevens
Maduro & Curiel’s Bank N.V.
rekening nummer 26112600
t.n.v. Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao
o.v.v. ‘Deelname aan de conferentie AJJC 2017’.
Swiftnummer: MCBKCWCU

De INSCHRIJVING is gesloten

Het is niet meer mogelijk om zich in te schrijven voor de conferentie.

MEER INFORMATIE?

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

Fereal Hortencia en Larissa Croes
Tel. : +5999-4614552 of 5201940
Fax : +5999-4612252
E-mail : info@ajjc.org

Programma en sprekers

Vrijdag 12 mei 2017

Zaterdag 13 mei 2017

Wendell C. Wallace

B.A, (University of the West Indies), LLB, (University of London) Postgraduate Diploma in Law, (Northumbria University), M.Sc. (Distinction), Ph.D. (University of the West Indies)

Position:

Part-time Lecturer

Courses taught:

Undergraduate
Criminal Justice Systems
Sociology of Penal Practice

Research Interests:

The tourism/crime relationship, juvenile delinquency, gangs, policing, child abuse, law and law reform

Publications:

2013 – “Girls and Gangs in Trinidad: An Exploratory Study.” (Book chapter). In “Gangs in the Caribbean.” Editors Randy Seepersad and Ann Marie Bissessar. Cambridge Scholars Publishing. pp. 195-219.
2013 – “Is Incarceration the Best Method for Altering the Life Trajectory of Juvenile Offenders in Trinidad and Tobago? http://sta.uwi.edu/conferences/12/icopa/conference.
2013 – Better to be Alone Than in Bad Company. A Handbook About Gangs for Caribbean Parents and Children. Arawak Publications. Kingston: Jamaica.

Robert Ducaneaux

Sinds 01-10-2013 is dhr. Robert Ducaneaux:

  • Procesregisseur ZSM
  • Projectleider in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (o.a. Huisvesting, ICT, vPGA, Videoconferencing)
  • Achtervang voorzitterschap casusoverleggen in Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
  • Docent Leergang ZSM (Methodiek ZSM / m.i.v. 01-04-2017 Regionaal Informatie Knooppunt (RIK) / Selectie instrument)
  • Docent introductie programma Veiligheidshuis RR
  • Teamleider BHV

Sinds 01-04-2016 is dhr. Robert Ducaneaux Teamleider bij Regionaal Informatie Knooppunt,Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond / Arrondissementsparket.

Jeroen M. Petri

Jeroen M. Petri uit Nederland is een Kinder-& Jeugd psycholoog NIP en sociaal psycholoog. Hij woonde en werkte vele jaren in Israël, werkte op alle typen scholen van kleuterschool tot middelbare school, regulier en speciaal onderwijs. Dit was in een turbulente periode met een instroom van massa’s Russische en Ethiopische immigranten waarvan de kinderen als leerlingen ook de scholen binnenstroomden. Door de enorme toename van nieuwe problemen door de hoeveelheid leerlingen ontwikkelde Petri een andere manier van kijken naar en omgaan met leerlingen die door scholen als probleemleerlingen werden weggezet. Ook in Nederland werkte hij jaren als schoolpsycholoog.
Tot zijn pensioen werkte Petri als psycholoog voor de Raad voor de Kinderbescherming waar hij zich bezig hield met diagnostiek en advisering aan O.M. en rechtbank en deskundigheidsbevordering van raadsonderzoekers m.b.t. gedragsproblematiek bij delinquente minderjarigen. Daarnaast was hij vele jaren Pro Justitia rapporteur voor de rechtbank in Rotterdam en Dordrecht.

Hij schreef vele artikelen voor tijdschriften en het interne justitie net.
Daarnaast schreef hij enige boeken waarvan de belangrijkste:
‘Bij haar kan ik niet leren’, een andere kijk op de aanpak van ‘probleemkinderen’ op school; Elsevier/ De Tijdstroom, Maarssen, 1999
‘The DYnamic Interactive Attitude List (DYAL)’; The effective mapping of behavioural dynamics between pupils, teachers and parents. A helpful tool for educational psychologists dealing with problematic pupils and classrooms. Eburon Academic Publishers, Delft, 2006.

Irma van der Veen

Irma van der Veen is directeur van Stichting 180, een kennis- en netwerkorganisatie die zich tot doel stelt de maatschappelijke positie van kwetsbare en risicojongeren te verbeteren door het aanbieden van gedragsinterventies en ontwikkelprogramma’s. Zij zet zich reeds 20 jaar in voor het ontwikkelen, aanbieden en onderhouden van evidence based programma’s en interventies en voor het tot stand brengen van zinvolle werkrelaties tussen betrokken partijen. Zij deed dit eerst als directeur van een school voor voortgezet speciaal onderwijs verbonden aan een Justitiële Jeugdinrichting en later als directeur van Stichting 180. Door haar werd de basis gelegd voor Work-Wise, een integraal arbeidstoeleidend programma waarin de werkvelden van arbeid, jeugdzorg, onderwijs en justitie met elkaar worden verbonden. Naast Work-Wise heeft 180 het TOPs! programma ontwikkeld en voert Stichting 180 het beheer over diverse andere interventies waaronder YOUTURN, de basismethodiek van de Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland. Het TOPs! programma richt zich op het creëren van een positief leer- en leefklimaat en het maakt jongeren bewust van hun eigen denken en doen en leert hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Jarenlange ervaring in het initiëren en inspelen op vernieuwingen heeft geleerd dat alleen in samenwerking met de ketenpartners, relevante instanties,de wetenschap en last but not least de jongeren zelf en hun ouders, er daadwerkelijk een bijdrage geleverd kan worden aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom jongeren.