Het LVB Platform

Het LVB platform werd door Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) in het leven geroepen. Het platform werd is 2016 nieuw leven ingeblazen en wordt vertegenwoordigd door de organisaties Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ), Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGZ Curaçao), Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Kinderoorden Brakkeput, Gezinsvoogdij Instelling (GVI) Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE) Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (SGR-Groep) en Nationaal Platform Jeugdontwikkeling (Desaroyo di Hubentut).

De missie van het platform is het bevorderen van de levenskwaliteit van mensen die functioneren op een Lichtverstandelijk Beperkt Niveau (LVB). Het platform acht deskundigheidsbevordering belangrijk en zo ook bewustwording bij de maatschappij. Het LVB kenniscentrum van FAJ biedt deskundigheidsbevordering voor professionals, ouders en zorginstellingen. Daarnaast streeft het platform ernaar om de expertise en kracht te bundelen van diverse organisaties die hulp en/of begeleiding bieden aan mensen die functioneren op LVB niveau. Op deze manier kan hulpverlening afgestemd worden op elkaar, wat de hulpverlening effectiever en tevens duurzamer maakt. Tot slot is het van belang dat hulp aansluit bij de hulpvraag van mensen die functioneren op een LVB niveau, deze personen hebben recht op hulpverlening die aansluit bij hun zorgbehoefte en functioneringsniveau.

Op 7 april 2017 vond de eerste, drukbezochte, uitwisseling over Licht Verstandelijke Beperking (LVB) onder jongeren plaats. Er waren vertegenwoordigers van verschillende ministeries, schoolbesturen, scholen en jongerenorganisaties aanwezig om kennis uit te wisselen ten behoeve van een betere ondersteuning van deze doelgroep jongeren, voornamelijk voor de leeftijd 12-24 jaar. Het doel van het event was bewustwording, kennisvergaring, priorisering rondom LVB’ers, validatie van de bestaande LVB-matrix met verschillende stakeholders en samenwerking tussen de verschillende organisaties. Aanwezigen gingen de dialoog aan om te bespreken wat tot nu toe goed gaat in de zorg voor LVB jongeren, wat de uitdagingen zijn en wat de drie prioriteiten zijn voor een betere zorg in de toekomst. Nadat de dialogen in groepen zijn gevoerd, is er een reflectie geweest met alle aanwezigen om de verbeterpunten en prioriteiten in kaart te brengen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat meer onderzoek, een duidelijk beleid en ook wetgeving heel belangrijk zijn.

Voor vragen over het LVB platform kan contact opgenomen worden met FAJ.
FAJ Curaçao
Kaya Djembe 220
Tel: 767 4911
E-mail: bureau@faj.cw
Op de website van FAJ (www.faj.cw) komt binnenkort meer informatie te staan over het LVB Kenniscentrum.
Op de website van Desaroyo di Hubentut kan de factsheet van met informatie over LVB’ers op Curaçao worden gedownload.

Wilt u ook graag onze nieuwsbrieven ontvangen?

Meld u aan voor onze mailing lijst

* verplicht veld