‘The final Countdown’

Het einde is in zicht voor de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curacao, beter bekend als AJJC, maar niet voor de werkers en het werk dat deze verzetten om de jeugdcriminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Dit is dan ook ons voorlaatste jaarverslag, maar…..

WIJ blijven bouwen aan de toekomst!
Wij blijven investeren in de werkers!
WIJ blijven ambities hebben voor het verbeteren van onze aanpak!
WIJ blijven onze samenwerkende partners faciliteren!

Ook dit jaar hebben wij allen te maken gehad met de COVID19-pandemie. Die maatregelen raakten de gehele gemeenschap en ook ons werk werd hierdoor hard getroffen. Het werk moest worden aangepast en soms zelfs gestaakt. De maatregelen hadden ook hun weerslag op onze doelgroep; zo konden zijn niet naar school, konden geen groepssporten beoefenen en waren beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Wij hopen dat de COVID19-pandemie in het jaar 2022 onder controle is en dat wij de geleerde lessen om kunnen zetten in voorzorgsmaatregelen voor de toekomst.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hun inzet, interesse en doorzettingsvermogen om AJJC te ondersteunen in het voorkomen van jeugdcriminaliteit.

Mildred Francisca
MBA Directeur AJJC

Download Jaarverslag AJJC 2021
Bekijk het jaarverslag in een flipbook versie