Jaarverslag AJJC 2020

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Dit is het zevende jaarverslag wat Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) uitbrengt. Het produceren van een jaarverslag is altijd een flinke klus en dit jaar was het niet anders. We hebben voor het jaarverslag gekozen voor het thema “Veranderingis de enige constante – Griekse filosoof Heraclitus”.

2020 was een jaar met vele veranderingen. Wereldwijd werd de mensheid geconfronteerd met snelle ingrijpende veranderingen ten gevolge van de COVID-19, welke niet alleen invloed had op onze gezondheid, maar ook op ons dagelijkse leven. De gevoelens van onduidelijkheid, onzekerheid, angst, onrust, chaos en bezorgdheid waren overal zichtbaar. Ook Curaçao werd hard getroffen als gevolg van COVID-19. AJJC was hiervan niet gevrijwaard.

AJJC had in het jaar 2020 gecalculeerde veranderingen:

  • Op het gebied van huisvesting: AJJC vertrok uit het voor ons vertrouwde en geliefde kantoorpand te Pater Eeuwensweg en nam intrek in een historisch pand op het Molenplein
    in Otrobanda.
  • Op organisatorisch gebied: In het jaar 2020 kreeg AJJC tevens de bevestiging dat zij samen met de stichtingen Gezinsvoogdijinstelling, Slachtofferhulp en met de Voogdijraad zal worden opgenomen in een nieuwe Uitvoeringsorganisatie bij het Ministerie van Justitie.
  • Op financieel gebied: Veel aandacht werd er besteed aan de economische situatie
    van het Land Curaçao en de financiële gevolgen hiervan waren tot in de portemonnee van de werknemers voelbaar.

De pandemie heeft gezorgd voor onverwachte veranderingen bij AJJC, ondermeer:
thuiswerken, virtuele vergaderingen, verbod op huisbezoeken, verbod op kantoorbezoeken, geen sociale vaardigheidstrainingen en werkstraffen werden stopgezet.

AJJC paste de manier van werken aan en ging door.
“Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene met het grootste aanpassingsvermogen bij veranderingen’’. Charles Darwin

Dit basisprincipe geldt ook voor AJJC. De directie en het bestuur van AJJC zijn trots op alle werknemers en stagiaires die ondanks moeilijke tijden en soms gezondheidstegenslagen toch hun beste beentje hebben voorgezet om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

Mildred Francisca
MBA Directeur AJJC

Download Jaarverslag AJJC 2020