Jaarverslag AJJC 2019

Dit is het zesde jaarverslag van de gecertificeerde en erkende stichting voor preventie en bestrijden van jeugdcriminaliteit, de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao.

Vorig jaar stond het jaarverslag van AJJC in het teken van ‘the difference’ en daarmee de uitdagingen om het verschil te kunnen maken in het leven van de jongeren. ‘Het zijn de medewerkers van AJJC die het verschil maken’. Hun ervaring, kennis en inzet maakt het jaar 2019 in menig opzicht een succesvol jaar voor AJJC. De medewerkers waren en zijn vanaf 2014 cruciaal bij het vormgeven en het uitvoeren van het beleid van AJJC. Allen hebben als motto: ‘De jongeren staan centraal.’ Mede dankzij hen heeft AJJC in 2019 haar eerste lustrum gevierd!

De economie floreert niet, onrust en gevoelens van onveiligheid nemen toe, maar dat is niet terug te zien in het aantal minderjarigen, dat in aanraking komt met Justitie, integendeel; dat aantal daalt. Er zijn dit jaar steeds minder minderjarigen die afglijden naar de criminaliteit. Het feit dat AJJC intensief en effectief werkt op zowel het Preventieve front door zaken die vroeg worden gesignaleerd (Risicojongeren) aan te pakken of door te verwijzen naar passende hulp, alsook op het Repressieve front door de Jeugdreclassering op de juiste wijze uit te voeren, is een verklaring hiervoor. Andere oorzaken voor de daling zijn onder meer het feit dat AJJC intensief samenwerkt met andere partners, proactief werkt, maatwerk levert en indien nodig haar beleid bijstelt. Desalniettemin stellen we met z’n allen vast dat er nog veel ontbreekt. Dit jaarverslag staat in het teken van ‘Het ontbrekende puzzelstuk!’​

Download Jaarverslag 2019 AJJC