Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC). AJJC is opgericht op 3 december 2013 met de opdracht om zowel de Jeugdreclassering uit te voeren, de Halt-afdoening te realiseren en een Veiligheidshuis voor Curaçao op te zetten. De Jeugdreclassering en het Veiligheidshuis zijn anno 2018 niet meer weg te denken uit de keten van justitiële jeugdzorg. Door de taken en werkzaamheden op het gebied betreffende preventie die AJJC als enige in deze keten uitoefent, is de impact op het voorkomen van jeugdcriminaliteit aanmerkelijk. In 2018 zijn ook concrete stappen gezet om de wettelijke- en operationele basis voor de Halt afdoening te realiseren. Daarnaast is in 2018 de basis gelegd voor het Top-C project ‘Tur wowo riba bo’, waarin AJJC een prominente rol zal gaan spelen. Wij als bestuur van AJJC realiseren ons dat wij niets zijn zonder onze directeur, onze ketenmanager, onze veiligheidshuis medewerker, onze jeugdwerkers, onze administratieve medewerkers en onze stagiaires. Wat wij bereikt hebben voor de jongeren hebben wij aan hen te danken. Met dit jaarverslag krijgt u een beeld van alles wat zij in 2018 hebben gedaan voor onze jongeren tussen 12 en 18 jaar die met politie en vaak ook met justitie in aanraking zijn gekomen. Voor veel van deze jongeren betekenen zij ‘the difference’!

Het bestuur van AJJC.

Download Jaarverslag 2018 AJJC