Hoe kijken we terug op 2017? Nog maar vier jaar terug was de aftrap van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao. Nu zijn we vier jaar verder met heel veel ervaring, veel kennis en heel veel samenwerkende partners. We hebben veel successen gevierd, maar kennen tegelijkertijd ook vele uit-
dagingen. Met het enthousiasme en de inzet van onze team, alsook dankzij de samenwerking met onze samenwerkende partners zullen we ervoor zorgen dat iedere jongere tussen de 12 en 18 jaar die risico loopt om met Justitie in aanraking te komen of er al mee in aanraking is gekomen, een passend begeleiding krijgt.

Download het Jaarverslag 2017