AJJC draagt ook bij proces herstelrecht

Dec 15, 2017

Op 27 november 2017 heeft de conferentie ‘Inspiring Innovation, naar een herstelgerichte samenleving’ plaatsgevonden. Deze conferentie werd door de kerncommissie Restorative Justice georganiseerd. Larissa Croes, medewerker van AJJC maakt deel uit van de kerncommissie en heeft namens AJJC de conferentie bijgewoond. Het doel van herstelrecht is om het veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen, mits slachtoffer en dader beide bereidwillig zijn hieraan te werken. AJJC werkt ter voorkoming van recidive bij de jongeren en dus zorgt er direct voor vermindering van de kans dat er meer slachtoffers komen. AJJC zal in het komende jaar tijdens de begeleiding van de jongeren zich gaan inzetten voor een grotere slachtoffergerichtheid.


Editie 11 – December 2017