Stichting AJJC

  Stichting AJJC heeft een unieke positie in de justitiële keten op Curaçao, doordat het de enige schakel in de strafrechtketen is die zowel een preventieve als repressieve taak heeft voor de doelgroep van 12 tot 18 jaar. Stichting AJJC voert haar taken uit door het aanbieden van een breed scala aan erkende begeleidingsactiviteiten aan de jongeren die met Justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.  

Jeugdreclassering

  De Jeugdreclassering ondersteunt en begeleidt jongeren van 12 tot en met 18 jaar die in contact met de Politie of Justitie zijn gekomen.  

GPS / HALT

  Het belangrijkste doel van HALT is preventie en bestrijden van jeugdcriminaliteit.  

Veiligheidshuis

  Het Veiligheidshuis Curaçao is een netwerksamenwerkingsverband dat partners uit de strafrecht-, de zorg-, de onderwijs- en hulpverleningsketen onder één dak brengt.  
Jaarverslag AJJC 2018

Jaarverslag AJJC 2018

Met dit jaarverslag krijgt u een beeld van alles wat AJJC in 2018 heeft gedaan voor onze jongeren tussen 12 en 18 jaar die met politie en vaak ook met justitie in aanraking zijn gekomen. Voor veel van deze jongeren betekent AJJC ‘the difference’!

Jaarverslag AJJC 2017

Jaarverslag AJJC 2017

Hoe kijken we terug op 2017? Nog maar vier jaar terug was de aftrap van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao.

Laatste nieuwsbrief

Editie 34  – sept-okt 2020