Stichting AJJC

  Stichting AJJC heeft een unieke positie in de justitiële keten op Curaçao, doordat het de enige schakel in de strafrechtketen is die zowel een preventieve als repressieve taak heeft voor de doelgroep van 12 tot 18 jaar. Stichting AJJC voert haar taken uit door het aanbieden van een breed scala aan erkende begeleidingsactiviteiten aan de jongeren die met Justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.  

Jeugdreclassering

  De Jeugdreclassering ondersteunt en begeleidt jongeren van 12 tot en met 18 jaar die in contact met de Politie of Justitie zijn gekomen.  

GPS / HALT

  Het belangrijkste doel van HALT is preventie en bestrijden van jeugdcriminaliteit.  

Veiligheidshuis

  Het Veiligheidshuis Curaçao is een netwerksamenwerkingsverband dat partners uit de strafrecht-, de zorg-, de onderwijs- en hulpverleningsketen onder één dak brengt.  
Jaarverslag AJJC 2021

Jaarverslag AJJC 2021

'The final Countdown' Het einde is in zicht voor de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curacao, beter bekend als AJJC, maar niet voor de werkers en het werk dat deze verzetten om de jeugdcriminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Dit is dan ook ons voorlaatste...

Laatste nieuwsbrief

Editie 51 – eind 2022 / begin 2023